Wie ben ik?

Sinds 1 december 2012 werk ik als “waterbouwpastor” voor de Stichting Pastoraat Werkers Overzee. In die hoedanigheid bezoek ik allerlei medewerkers van waterbouw-, aannemers- en constructiebedrijven op werklocatie in het buitenland. Door de Protestantse Kerk in Nederland ben ik daarvoor benoemd als “predikant met een bijzondere opdracht”. Daarvoor was ik gemeentepredikant in Zuid-Beijerland (1995-2005) en Middelburg (2005-2012), in de laatste gemeente met bijzondere aandacht voor jeugdwerk. Ik ben nog steeds woonachtig in Middelburg, samen met mijn vrouw Wilja (die als ouderenpastor werkt in Vlissingen) en drie kinderen.

Geboren in Rotterdam (1967) groeide ik op in Brielle als zoon van een kustvaartkapitein. Daardoor raakte ik al vroeg in mijn leven vertrouwd met het maritieme leven. Tijdens mijn schooljaren dacht ik heel lang onderwijzer of leraar te willen worden, maar rond mijn 17e levensjaar begon ik mij te interesseren voor het christelijk geloof. Een verdere verdieping in de wereld van de Bijbel en christelijke traditie deed mij besluiten theologie te gaan studeren, allereerst in Kampen (1985-1989), later gecombineerd met een filosofiestudie in Amsterdam (1989-1991) en tenslotte in Toronto, Canada (1991-1995). Levens- en zinvragen zijn mij sindsdien altijd blijven boeien. Religie is uit het menselijk leven, de maatschappij en intellectuele reflectie niet weg te denken, hoe seculier onze samenleving ook mag zijn geworden. Ik probeer mij te blijven verdiepen in de ontwikkelingen binnen de theologie en filosofie. Een studieproject over de relatie tussen het denken van de beroemde Zwitserse theoloog Karl Barth en de Franse postmoderne filosofie Jacques Derrida vormt daarbij een doorgaande lijn.

Naast het werk en het gezin ben ik een liefhebber van filmkijken, heb ik een brede smaak op muziekgebied (van klassiek tot trance), ben ik geïnteresseerd in de Chinese taal en cultuur – en zorg ik al meer dan 30 jaar voor mijn twee waterschildpadden.

Waterbouwpastor 1

One Response to Wie ben ik?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *